За нас

Центарот за развој на медиуми (ЦРМ) е посветен на создавањето на атмосфера на одржливо и демократско опкружување за натамошен развој на медиумите и на граѓанското општество во целина.

Центарот за развој на медиуми е една од организациите наследнички на Македонскиот прес центар. По одвојувањето, Центарот за развој на медиуми ја превезема правната програма на Македонскиот прес центар и прашањата на полето на медиумските политики.

Од основањето, ЦРМ работи на анализи на медиумското законодавство во Македонија, како и на пружање правна помош за новинарите и медиумите, со сопствен тим на адвокати.

ЦРМ е регистриран во Централниот регистар како здружение на граѓани.