Финансиски извештаи

Годишните финансиски извештаи на Центарот за развој на медиуми можете да ги најдете подолу приложени во компресирана форма (ZIP):

Финансиски извештај за 2019 година

Финансиски извештај за 2019 година

Финансиски извештај за 2018 година

Финансиски извештај за 2018 година

Наративен извештај за 2017 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

Финансиски извештај за 2017 година

Finansiski izvestaj 2017

Финансиски извештај за 2016 година

Financial Report 2016 MK

Финансиски извештај за 2015 година

Finansiski izvestaj_2015

Финансиски извештај за 2014 година

Finansiski izvestaj_2014

Финансиски извештај за 2013 година

Finansiski izvestaj_2013