zakon

Comments to the Draft-Law on Changes and Amendments to the LAAVMS

The media and the media sector in general are on the list of key areas identified by the Macedonian society and many international documents and reports that need to go through a process of thorough reforms, to ensure...

Policy Brief: Public Information Campaigns of Government of Macedonia and State Institutions

Over a period of several years, the Government was among the leading, or in fact the leading buyer of advertising time and space in Macedonian media. At the start of July 2015, the Government of Macedonia introduced a...

(Македонски) Две години од декриминализацијата на клеветата: Функционерите заштитени – новинарите заплашени!

Центарот за развој на медиуми, од февруари 2013, до декември 2014 година, постојано ги набљудува судските постапки против новинарите и медиумите, поведени според Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, ...

АВМУ во 2015 ќе потроши повеќе од 2 милиони евра за нов деловен објект и за мебел

Центарот за развој на медиуми (ЦРМ), во периодот октомври - декември  2014 година, следејќи ја примената на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ЗААМУ) и Законот за медиуми (ЗМ), ја набљудуваше работата ...

Промоција на прирачник за авторско право и сродни права за електронските медиуми

Центарот за развој на медиуми (ЦРМ), организира промоцијата на Прирачникот за авторското право и сродните права за електронските медиуми, која ќе се одржи на 11 декември (четврток) 2014 година, во Клубот на новинари, ...