Added by on 2012-07-21

Мапирање на дигиталните медиуми: Македонија (Mapping Digital Media: Macedonia) е дел од проектот „Мапирање на дигиталните медиуми“ на Програмата за медиуми на Фондациите отворено општество (Media Programme of the Open Society Foundations).

Проектот е фокусиран на длабинско истражување на промените што за новинарството и медиумите ги носи новото дигитално окружување и на се попопуларните нови технологии (интернет, мобилни телефони).

Ова издание, подготвено од Роберто Беличанец од Центарот за развој на медиуми и консултантот за нови медиуми Зоран Ричлиев, нуди преглед на состојбата на полето на новите медиуми во Македонија.

Mapping Digital Media: Macedonia е достапна како прилог на оваа статија.

Mapping Digital Media: Macedonia