Added by on 2013-05-04

Фондацијата Еден свет – платформа за Југоисточна Европа од Сараево понуди, во овој уреднички коментар, свој одговор на прашањето што беше поставено на дебатата на Центарот за развој на медиуми, одржана на 22 април 2013 година, „Дали ни треба закон за медиуми?“ Дебатата беше организирана како одговор на фактот дека два понеделника претходно, министерот за информатичко општество и администрација го представи на јавноста предлогот на еден баеги сеопфатен закон за медиуми.

Категорија

Вести од партнери