финансирање

Биг Тек и локалните медиуми во Западен Балкан

Новиот медиумски систем што се создава пред нашите очи се одликува со доминација на дистрибутерите на содржини. Дистрибутерите ги заменија оние што ја создаваат содржината како доминантна сила што ги диктира однос...