Тим

Дејан Георгиевски, Претседател
dejan@mdc.org.mk

Столе Наумов, програмски координатор

stonaum@gmail.com

Ива Андоновска-Миленкоска, финансиски асистент

iva.m.andonovska@gmail.com