MDC’s Publications

Analysis of the Draft-Law on Media and Audiovisual Media Services

The Media Development Center prepared an analysis of the Draft-Law on Media and Audiovisual Media Services, released to the public by the Government of Macedonia on April 8, 2013, prepared behind close doors, without ...

Прирачник за авторско право и сродни права за електронски медиуми

Радиодифузерите се должни да создаваат и емитуваат програми со уредени авторски права и сродни права – категоричен е Законот за радиодифузната дејност. Според овој закон, основен во уредувањето на дејноста на електрон...