Added by on 2017-02-09

MDC_Logo mkЦентарот за развој на медиуми ја поздравува одлуката на Европскиот суд за човекови права во Стразбур целосно да ги прифати аргументите на шестте новинари кои поднесоа апликација пред ЕСЧП против државата Македонија за повреда слободата на изразување, а во врска со настаните од 24 декември 2012, кога насилно беа исфрлени од Пленарната сала на Собранието.
Судот во Стразбур потврди и дека на шестте колеги им е повредено и правото на фер судење, поради одлуката на Уставниот суд да не организира усмена расправа по барањето за заштита на нивното право на слобода на изразување.
Им честитаме на колегите Насер Селмани, Тони Ангеловски, Билјана Дамеска, Фросина Факова, Снежана Лупевска и Наташа Стојановска на победата во Стразбур, значајна победа во борбата за правата на медиумите и новинарите и во борбата за слободата на изразувањето во Македонија. Оваа одлука, исто така, е значаен меѓник во борбата за слободата на изразувањето во Македонија. Убедени сме дека секоја идна власт сериозно ќе размисли пред да превземе каква било акција со која би ги спречила македонските новинари да известуваат за прашања од јавен интерес и да ја вршат својата функција на контролор на секоја власт, вклучително и законодавната.
Оваа одлука и официјално е дел од судската пракса на ЕСЧП, што значи дека таа ќе може да се користи за заштита на правата на сите новинари и медиуми во државите што се наоѓаат под јурисдикција на Судот во Стразбур.
Им честитаме и на адвокатите од адвокатската канцеларија „Медарски“, кои веќе неколку години се наши партнери во напорите на македонските новинари и медиуми да им обезбедиме квалитетна правна помош и застапување пред судовите, а со цел да ги ослободиме од секаков вид на правосудни притисоци на кои се изложени.
Центарот за развој на медиуми е горд на фактот што, како дел од програмата „Национални центри за одбрана на медиумите“ што ја спроведува во партнерство со Иницијативата за правна заштита за медиумите (Media legal defense initiative MLDI), организација со седиште во Лондон, Велика Британија, даде придонес кон борбата на нашите колеги за правда и обезбедивме покривање на трошоците на постапката пред ЕКЧП.
Инаку, шестте новинари, во тужбата до ЕСЧП бараа заштита по основ на Член 6 од Европската конвенција за човекови права – право на фер судење, право кое сметаа дека им е ускратено поради одлуката на Уставниот суд на РМ да не одржи устен претрес во процедурата по поднесеното барање за заштита на правата во врска со настаните од 24 декември 2012 година. Исто така, новинарите бараа заштита и по основ на Член 10 од Конвенцијата – слобода на изразување, право кое им беше повредено на 24 декември 2012 година, кога насилно беа исфрлени од Пленарната сала на Собранието на РМ за да не можат да известуваат за исфрлувањето на опозициските пратеници од расправата за Буџетот за 2013 година.