In-house

Comments to the Draft-Law on Changes and Amendments to the LAAVMS

The Media Development Centre has prepared and submitted comments to the latest version of the Draft-Law on Changes and Amendments to the Law on Audio and Audiovisual Media Services, through the National Electronic Reg...

Покана за обука: АВМУ и МРТ во медиумскиот систем на РМ

Центарот за развој на медиуми ги повикува невладините организации од Скопје и Скопскиот регион да се пријават за учество во обуката „АВМУ и МРТ во медиумскиот систем на РМ: поставеност, отчетност и влијание на јавност...