Added by on 2014-07-02

usaid-logo finalMDC_Logo mk

Центарот за развој на медиуми, за потребите на “Програмата на УСАИД за зајакнување на независните медиуми во Македонија, Проект за одговорни медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера”, има потреба од ангажирање на:

 1 (еден) Асистент – монитор

Услови: Завршено високо образование, познавање на право, одлично познавање на англиски јазик, познавање на медиумската сцена и законите што се однесуваат на медиумите, познавање на меѓународни стандарди на слобода на изразување. Предност е претходно работно искуство во граѓански организации.

Обврски: Следење на процесот на спроведување на законите и работата на институциите поврзани со медиумите, истражувања и анализи.

Работното време е 40 часа неделно, од понеделник до петок. Загарантирана е законска минимална месечна нето основица.

Вашата кратка биографија и мотивациско писмо не подолго од 300 зборови, испратете ги на e-маил: info@mdc.org.mk, најдоцна до 17 часот, на 16.07.2014 година.

Категорија

Активности, Актуелно