Added by on 2013-09-04

BDD_9226

Центарот за развој на медиуми, во рамките на компонентата за професионализација на новите медиуми што е дел Проектот на УСАИД за одговорни медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера, минатиот викенд, 31.08-01.09.2013, организираше тренинг за новинарство засновано на податоци (на овие простори е прифатен терминот „статистичко новинарство“).

На тренингот учествуваа 12 новинари и новинарки од повеќе редакции на онлајн медиуми, како и претставници на невладини организации и граѓански асоцијации што водат свои известувачки сајтови и припадници на блогерската заедница во Македонија, како се поистакнат сегмент од медиумската сфера на интернет.

Тренингот го водеше Миранда Патруциќ од Проектот за известување за организираниот криминал и корупција (Organized Crime and Corruption Reporting Project – OCCRP), меѓународна мрежа на истражувачки новинари и организации од Југоисточна Европа и Централна Азија.

Учесниците на тренингот за статистичко новинарство

Учесниците на тренингот за статистичко новинарство

На тренингот, новинарите од македонските онлајн медиуми имаа можност да се запознаат со најновите трендови на полето на новинарството засновано на податоци (кај нас се користи и терминот „статистичко новинарство“) и на поврзаните вештини за визуализација и мапирање на податоците.

Статистичкото новинарство е збир на вештини на собирање и обработка на нумерички податоци за да можат да се искористат како извор за новинарски стории. Вообичаено, со терминот статистичко новинарство се покриваат и различните техники на визуализација на податоците – инфографики и мапирање – што помагаат обработените податоци да и бидат претставени на јавноста на прифатлив и полесно разбирлив начин.

Постоечките искуства и истражувања на онлајн медиумите во Македонија покажуваат дека тие многу малку или воопшто не ги користат сите можности што интернет како платформа и новите технологии ги нудат како помош во известувањето, што беше и главната мотивација за организирање на овој тренинг. (Задоволство ни е да ве известиме дека првата статија со примена на наученото на тренингот веќе е објавена на њус-сајтот телеграф.мк, и можете да ја погледнете на следниот линк).

Центарот за развој на медиуми планира и други тренинг програми насочени кон подигање на професионализмот во новите медиуми и онлајн медиумите во Македонија.

Категорија

Активности

Tags:

, ,