Added by on 2015-11-19

Zavrsen izvestaj Proekt naslovnaЦентарот за развој на медиуми (ЦРМ), во периодот ноември 2012 – ноември 2015 година, го спроведуваше Проектот за одговорни медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера, во рамките на Програмата на УСАИД за зајакнување на независните медиуми во Македонија.

Основната намера на ЦРМ беше преку овој проект даде свој придонес во развојот на слободен, демократски и плурален медиумски сектор во Република Македонија. Тригодишните активности се одвиваа во рамките на две основни компоненти: правна програма и професионализација на новите медиуми.

Изданието е двојазично, на македонски и англиски јазик. Англискиот превод почнува на страна 41.

Завршен извештај на Проектот за одговорни медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера